Yrkesjord

Proffsjordar - yrkessortimentet

Vårt yrkessortiment är anpassat för yrkesodlare med höga krav där råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalitet och resultat hos våra slutandvändare. Vi erbjuder all vår erfarenhet med att förädla jord och torv m.m. till yrkesodlare, såväl lösvara som paketerat i säck. Vi har stor kompetens inom området vilket gör att vi kan leverera produkter av högsta kvalitet.

Yrkesodlarjord

Användningsområdet är brett t.ex. utplanteringsväxter, krukväxter, till tomater och gurka, för omplantering av sådder. Yrkesodlarjorden är en odlingsjord med lera och kisel, sand, långtidsverkande gödning som ger en stabil struktur som ej faller samman. Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning för bästa resultat.
Art. nr 11822-0
INNEHÅLL: 80 LITER

Yrkesodlarjord

Användningsområdet är brett t.ex. utplanteringsväxter, krukväxter, till tomater och gurka, för omplantering av sådder. Yrkesodlarjorden är en odlingsjord med lera och kisel, sand, långtidsverkande gödning samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning för bästa resultat.
Art. nr 11223 (18 lit) halvpall
Art. nr 11822 (80 lit)
INNEHÅLL: 18 eller 80 LITER

Såjord

Till sådd av fröer och sticklingar. Fraktionen är finare än t.ex. plantjord och innehåller också 10% sand. Såjorden är anpassad näringsmässigt för sådd och innehåller därför endast 1/3 del av t.ex. näringen i en planteringsjord. OBS! KRAV-Märkt finns enbart i 18 L.
Art. nr 11512 (50 lit)
Art. nr 11211 (18 lit) halvpall
Art. nr 11111 (8 lit) halvpall
Art. nr 11112 (8 lit)
INNEHÅLL: 8, 18 eller 40 LITER

Urnjord

Användningsområden är utomhus för utplanteringsväxter i urnor och större kärl. Urnjorden innehåller bl.a. lera, kisel samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Utöver detta är det även tillsatt långtidsverkande gödning som förser växterna med näring från maj-september.  Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning samt extra järn som många utplanteringsväxter har behov av.
Art. nr 11504 (50 lit)
Art. nr 11219 (18 lit) halvpall
INNEHÅLL: 18 eller 50 LITER

Urnjord

För utplanteringsväxter i urnor och större kärl utomhus. Den innehåller bl.a. lera samt kisel som ger en stabil struktur som ej faller samman. Utöver detta är det även tillsatt långtidsverkande gödning som förser växterna med näring från maj-september. Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning samt extra järn som många utplanteringsväxter har behov av. Skillnaderna mellan svart-blå och ny vit-orange urnjord är 20% blocktorv som skapar mer struktur och 20% svarttorv som skapar mer kapillaritet samt mustighet i jorden.
Art. nr 11508 (50 lit)
Art. nr 11220 (18 lit) halvpall
INNEHÅLL: 18 eller 50 LITER

Rosjord

Rosjorden innehåller en strukturstabil torv med 10% kisel lera som ökar vatten- och näringshållande förmågan och även stärker växtens immunförsvar mot svampsjukdomar som t.ex. svartfläcksjuka. Rosjorden innehåller utöver kogödsel även ett högre kalciumtal för att gynna speciellt rosor. Kan med fördel användas även till klematis.
Art. nr 11505 (50 lit)
Art. nr 11221 (18 lit) halvpall
INNEHÅLL: 18 eller 50 LITER

Yrkesplantjord

Användningsområdet är brett t.ex. utplanteringsväxter, krukväxter, till tomater och gurka, för omplantering av sådder. Innehåller ej långtidsverkande gödning. Yrkesplantjorden är en odlingsjord med lera och kisel, sand samt blocktorv som ger en stabil struktur som ej faller samman. Jorden är grundgödslad och kalkad med professionell gödning för bästa resultat.
Art. nr 11503
INNEHÅLL: 50 LITER

Grönsaks- / Planteringsssäck - KRAV-certifierad

Grönsaks- & tomatjord/Planteringssäck är tillåten att använda i ekologisk produktion. Grönsaks/planteringssäck har flera användningsområden.
• Att plantera direkt i säck (se hål på framsida) tex. tomat, gurka, melon mm.
• Att fylla upp med i pallkragar och sedan plantera/så direkt.
OBS 4 säckar räcker till en pallkrage.
Art. nr 11224 (18 lit) halvpall
Art. nr 11513-1 (50 liter)
INNEHÅLL: 18 eller 50 LITER

Pelargonjord

Används med fördel till alla slag pelargoner, t.ex. zonale, hortorum, rosenpelargon, Mårbacka och tulpanpelargoner. Tänk på att mer näringskrävande pelargonsorter ändå kan kräva ett näringstillskott under säsongen. Innehåller långtidsverkande näring samt extra järn. Strukturen är luftig samt innehåller lera (binder näring) och sand (som skapar struktur).
Art. nr 11522 (50 lit)
Art. nr 11217 (18 lit) halvpall
INNEHÅLL: 18 eller 50 LITER

Plantjord - KRAV-certifierad

Används bl.a. till plantering av perenner och buskar, tillsammans med befintlig matjord. Bra som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet och i mullfattiga jordar. Jorden är krav-certifierad. Har bra struktur med tillsatt sand samt gödslad med allgödsel 13150.
Art. nr 11511-1
INNEHÅLL: 50 LITER

Trädgårdsjord - 100% återvunnen

En jordförbättrare för tex. rabatten, producerad av 100% återvunna produkter. Blanda en del trädgårdsjord med en del befintlig jord.
Art. nr 11402
INNEHÅLL: 40 LITER

Gräsdress

Toppdressing för gräsmattor. Jorden har en finsiktad struktur med en stor andel sand. Kalkinnehållet är dubbelt så mycket som normala jordar samt grundgödslad med bla. pelleterad hönsgödsel för långtidseffekt av näring. Järnsulfat är tillsatt för att öka gräsets tillväxt i konkurrens med mossan. Kan på grund av inblandningen av järnsulfat färga trädgårdsplattor och kläder etc vid spridning. Var försiktig.
Art. nr 11401
INNEHÅLL: 40 LITER

Jordar med specialinriktning

De här jordarna är speciellt framtagna för specifika växter eller växttyper som oftast kräver specialjord för att riktigt komma till sin rätt.

Blomjord

Blomjorden är avsedd för krukväxter inomhus. Jorden är grundgödslad och kalkad samt innehåller leca och lera som ökar dränering respektive binder näring och vatten bättre.
Art. nr 11502 (50 lit)
Art. nr 11213 (18 lit) halvpall
Art. nr 11114 (8 lit)
Art. nr 11113 (8 lit) halvpall
INNEHÅLL: 8, 18 eller 50 LITER

Rabattjord

Användas till många delar av trädgården tex. ojämnheter i gräsmatta, pallkragar eller fyllnad vid skapandet av en ny rabatt. Rabattjord är en tung jord som liknar matjorden i era rabatter men som ej innehåller rotogräs. Innehåller lera, sand-grus, bark, torv och kogödsel.
Art. nr 11507
INNEHÅLL: 40 LITER

Rhododendronjord

Rhododendronjorden kan med fördel användas till Rhododendron, Azalea, Hortensia, amerikanska blåbär, ljungväxter och andra surjordsälskande växter som vissa barrväxter och perenner. Rhododendronjord innehåller en relativt grov struktur. Näringsmässigt är det tillsatt både NPK- och naturgödsel samt extrajärn. Har ej behov av extra näring vid planteringstillfället.
Art. nr 11519 (50 lit)
Art. nr 11222 (18 lit) halvpall
INNEHÅLL: 18 eller 50 LITER

Urnjord

Sammansättningen är framtagen för att skapa de bästa växtbetingelserna utomhus för utplanterings- växter i urnor och större kärl. Jorden innehåller olika fraktioner av torv vilket ger ett bra skelett åt jorden på kort sikt. Vi har även tillsatt hårda torvbitar som bibehåller strukturen på långsikt. Sammansättningen innehåller kisellera för att dels öka den näringshållande förmågan i jorden men även stärka absorptionsförmågan. Kisel stärker växtcellernas cellväggar. Jorden är grundgödslad och kalkad med vår långtidverkande KRAV-godkända gödsel som gynnar tillväxt och blomning. Urnjorden innehåller även extra järn för järn-krävande växter som tex. Surfinia, Femtunga, Mårbacka, Pelargoner och Marguriter m.fl.
Art. nr 11509
INNEHÅLL: 50 LITER

Medelhavsjord

Lämplig som användning till tex. citrusväxter, apelsin träd, olivträd, nerium och lagerträd. Även lämplig till övriga växter som kräver tyngre, fukthållande och dränerande jordar samt har extra behov av järn.
Art. nr 11415 (40 lit)
Art. nr 11215 (18 lit) halvpall
INNEHÅLL: 18 eller 40 LITER

Busk- & trädjord

Till plantering av buskar, träd, häckar och perenner. Ex. till buskar 3-5 L krukstorlek rekommenderar vi att lägga ½ säck per planteringshål samt blanda med lika del matjord som finns i rabatten. Till häckar rekommenderas normalt 5-7 säckar busk- och trädjord/10 löpmeter. Även här skall detta blandas samman med matjorden på plats.
Art. nr 11506
INNEHÅLL: 50 LITER

Orkidéjord

Med pinjebark och fibertorv.
Art. nr 11104
INNEHÅLL: 4 LITER

Surfiniajord

Användningsområdet är växter med stort behov av järn och näring, tex. Surfinia (sticklingsförökad Petunia), Scaevola etc. pH är av den anledningen något sänkt mot normalt samt extra järn är till- satt i form av järnchelat. Jordens goda luft och vattenhållning säkerställs med blocktorv, lera och sand. Innehåller långtidsverkande näring för god näringstillgång under ca 4 månader.
Art. nr 11510
INNEHÅLL: 50 LITER

Torv - perfekt för trädgården

Torv är numera i det närmaste oersättlig för trädgårdsnäringen såväl som för fritidsodlarna. Det är torvens unika förmåga att omväxlande uppta och avge vatten, luft och näringsämnen som gör torvprodukterna eftertraktade inom odlingen. Torv används också i form av torvströ vid djurhållning.

Naturtorv

Naturtorv kan användas som jordförbättring i rabatter och för att ge struktur samt mull. Andra användningsområden är att skapa en sur miljö i rabatter för surjordsväxter som tex. blåbär, Rhododendron, Azalea m.m. För att bibehålla strukturen har vi siktat fram fraktionen 0-50 mm. Detta ger än ovanligt grov struktur för paketering i storleken 50 liter.
Art. nr 11520
INNEHÅLL: 50 LITER

Gödslad torvmull

Gödslad torvmull kan användas som jordförbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med kogödsel eller hönsgödsel. Gödslad torvmull är relativt grov samt är grundgödslad och kalkad.
Art. nr 11521
INNEHÅLL: 50 LITER

Natur/Rhododendrontorv

Yrkes-Rhododendrontorv innehåller medium till grov blocktorv/klynetorv. Den är siktad 10-45 mm, vilket ger en mycket luftig och bra struktur till Rhododendronplantor på både kort och på lång sikt. Rhododendrontorven innehåller inga tillsatser. pH ligger runt 4-4,5.
Art. nr 11951 (300 lit)
Art. nr 11950 (150 lit)
INNEHÅLL: 150 eller 300 LITER

Gödslad torvmull

Gödslad Torvmull  är en medium siktad Blocktorv. Torven har en bra struktur med vattenhållande och näringshållande förmåga. Torven är kalkad med en jordbrukskalk samt Algkalk. Kalken ombesörjer att det finns långsiktig mikronäring. Torven är grundgödslad med NPK.
Art. nr 11956  (250 lit)
Art. nr 11955 (150 lit)
INNEHÅLL: 150 eller 250 LITER

Sågat torvblock

De finskurna torvblocken är lätta och enkla att forma. Blocken är ett naturligt material som passar in i trädgården och är väldigt enkla att bygga med, tex rabattkanter, murar m.m.
Art. nr 16602
MÅTT: 40x22x20 cm

Torvblock

Torvblocken är lätta och enkla att forma. Blocken är ett naturligt material som passar in i trädgården och är väldigt enkla att bygga med, tex rabattkanter, murar m.m. 48x33x20 cm.
Art. nr 16603
MÅTT: 48x33x20 cm

Lecakulor - många användningsområden

Lecakulor har många användningsområden, bl.a. som fyllnad i stora kärl och urnor för att t ex. underlätta förflyttningar, som inbladning i jordar för att ge struktur samt syresättning, som täckmaterial i t.ex. Inomhusplanteringar och offentliga miljöer, som dränering i urnor och kärl.

Lecakulor 8-14 mm

Lecakulor har många användningsområden, bl.a. som fyllnad i stora kärl och urnor för att t ex. underlätta förflyttningar, som inbladning i jordar för att ge struktur samt syresättning, som täckmaterial i t.ex. Inomhusplanteringar och offentliga miljöer, som dränering i urnor och kärl.
OBS! I urnor och kärl, lägg minimum 10 cm i botten för att förbättra dräneringen för växtens rötter.
Art. nr 12141 (40 lit)
Art. nr 12108 (8 lit)
Art. nr 12107 (8 lit) halvpall
Art. nr 12117 (18 lit) halvpall
INNEHÅLL: 8, 18 eller 40 LITER

Lecakulor 2-6 mm

Lecakulor har många användningsområden, bl.a. som fyllnad i stora kärl och urnor för att t ex. underlätta förflyttningar, som inbladning i jordar för att ge struktur samt syresättning, som täckmaterial i t.ex. Inomhusplanteringar och offentliga miljöer, som dränering i urnor och kärl.
OBS! I urnor och kärl, lägg minimum 10 cm i botten för att förbättra dräneringen för växtens rötter.
Art. nr 12140 (40 lit)
INNEHÅLL: 40 LITER