Om oss

Välkommen till Fagerhults Garden

Vi skördar vår egen torv i Skånes Fagerhult och Putsered.

De fyra delägarna, från vänster Henrik Johansson, Henrik Johansson, Jocke Quist samt Oscar Johansson.

Historik

År 2013 och efter generationers arbete med att skörda torv och torvförädling, byter Karl-Erik Transport AB namn till Fagerhults Torv AB. Eftersom torv varit vår huvudsyssla sedan slutet av 60-talet känns namnbytet självklart. Vi erbjuder all vår erfarenhet med att förädla jord och torv mm till både hobby och yrkesodlare, såväl lösvara som paketerat i säck. Vi är fyra delägare med stor kompetens inom olika områden vilket gör att vi kan leverera produkter av högsta kvalitet. Vi kan från våra torvmossar erbjuda harv och blocktorv i lösvolymer, storsäck och storbal i olika sammansättningar och specialblandningar. Tack vare våra nya paketeringsanläggningar kan vi erbjuda olika produkter i säckar, från 4 liter upp till 6,3 m3.

Våra arbetsområden

Vi har ett brett fält av kunder inom trädgårdssektorn. Vi arbetar med odlare, plantskolor, kommuner, kyrkogårdsförvaltingar, stall & gårdar, handelsträdgårdar, garden center samt anläggare.

Vår kvalitetsstämpel

Säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalitet och resultat hos våra slutanvändare. Alla produkter inom yrkessortimentet är märkta med vårt kvalitetsmärke. Råvaror som används inom yrkessortimentet innehåller högsta kvalitet. Från vår mosse väljs speciella skiften ut med specifika egenskaper som passar olika jordsorter, t.ex. Rosjord, Blomjord, Rhodojord etc. Till vissa produkter för yrkesmässig odling, t.ex. växthus- och plantskoleodling, används olika fraktioner av blocktorv. Exempelvis Yrkes- plantjord, Yrkesodlarjord och Urnjord med flera. Gödsel som används till yrkessortimentet är mer finmald och innehåller ett bredare spektra vad gäller makro- och mikro- näringsämnen.

Skånes Fagerhult

På E4 vid avfarten till Skånes Fagerhult svänger man av för att komma till Fagerhults Garden. 500 m från avfarten ligger den nya fabriken, som byggdes upp hösten 2013 och var i produktion januari 2014. Till att börja med köptes det in 1,5 ha industrimark vilken dels skulle användas till att uppföra en isolerad hall på 900 kvm, och i övrigt till lageryta och uppställningsplats. En ny paketeringslinje sattes in med en kapacitet på upp till 25 pallar/h.

På maskinen kopplades det på en printer, vilken gjorde det möjligt att trycka kunders namn och logga på säckarna. Under januari och februari byggdes även kontor och personal- utrymmen färdigt. Under senare delen av 2014 har ca. 2 ha mark köpts till för att kunna utöka lager och uppställningsplatser. Under sommaren 2015 satte vi även in paketeringslinje nr 2, för att ytterligare öka vår kapacitet och säkra leveranserna till våra kunder. 2018 investerade vi i en storbalspress som gör att vi kan producera 6,3 m3 på en sjöpall och leverera dubbelt så mycket per transport till våra kunder. Vi har också genom åren investerat i mer mark löpande och har nu en total lageryta och utlastningsplats på ca. 100.000 m2.

Flåssmyr i Skånes Fagerhult

Flåssmyr är vår mosse i Skånes Fagerhult belägen i norra skåne. Redan under andra världskriget skördades det torv på Flåssmyr. Användningsområdet då var främst för energi. 1967 startade Karl-Erik Transport sin produktion av harvtorv. I dag skördas det torv på 200 tunnland och produktionen ligger på ca 45 000 kvm skonsamt ytskördad harvtorv.

Putsered

På Putseredsmossen gräver vi och staplar blocktorv. Blocktorven soltorkas, mals och siktas sedan i olika fraktioner för att ge rätt egenskaper i våra jordblandningar. Vi skördar på ca 12 ha och årsproduktionen uppgår till ca 3.000 m³ grävd blocktorv.

Fagerhults Gardens packningsmaskin