Kvalitet från grunden

Våra produkter gör skillnad

Skonsamt ytskördad harvtorv

Flåssmyr är en av våra mossar belägen i norra skåne. Redan under andra världskriget skördades det torv på Flåssmyr. Användningsområdet då var främst för energi. 1967 startade Karl-Erik Transport sin produktion av harvtorv. I dag skördas det torv på 200 tunnland och produktionen ligger på ca 45 000 kvm skonsamt ytskördad harvtorv.
Läs mer om oss

Miljöarbetet är en viktig del av vårt företag

En del av vår strategi för en hållbar tillväxt.
Läs mer om vårt miljöarbete

Vår kvalitetsstämpel

Säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalitet och resultat hos våra

Godkänd för ekologisk odling

Vi har ett 10-tal produkter som är godkända för ekologisk odling. Det är både jord och gödning som täcker behovet i trädgården fint.

Tips & råd

Här får du bra tips på bl.a. vilka jordar som passar bäst till dina växter. Vår jordguide hjälper dig att göra rätt val.

Klimatsmarta produkter!

Woodfiber kommer succesivt ersätta 20% av harvtorven i flertalet av våra produkter. Läs mer om Woodfiber här under.

Vår nya maskin för att tillverka Woodfiber är igång!

Fagerhults Garden har som första företag på den svenska marknaden en maskin för att tillverka woodfiber.
Woodfibern som kommer tillverkas består av 100% rena produkter av bl.a. flis, bark eller sly från olika träslag eller restprodukter. Woodfibern kommer successivt att ersätta ca 20-30% av harvtorven i flertalet av våra produkter.
Vi vill betona att denna woodfiber inte kommer från papperstillverkning utan är en ren produkt som i Europa används för professionell odling för att skapa en luftig och god struktur på substratet.
Denna satsning ligger i tiden för ett framtida miljöarbete inom företaget för ökad hållbarhet.
Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket genom klimatklivet och Europeiska Unionen-NextGenerationEU.

Woodfiberströ

Vårt nya Woodfiberströ är en klimatsmart produkt som är värmebehandlad över 100°C. Den dammar mindre än kutterspån, har bättre uppsugningsförmåga och smutsar inte ner. Woddfiber består av 100% rena produkter från bl.a. flis, bark eller sly från olika träslag.

Nu kör vi!

Woodfiber kommer succesivt ersätta 20% av harvtorven i flertalet av våra produkter.

Plantjord - Klimatsmart

Används bl.a. till plantering av perenner och buskar, tillsammans med befintlig matjord. Bra som jordförbättring i t.ex. grönsaks- landet och i mullfattiga jordar. Jorden är krav-certifierad. Har bra struktur med tillsatt sand samt gödslad med allgödsel 13150.

Våra produkter innehåller inte vinass

Under våren och sommaren 2020 rapporterades skador på plantor hos kunder som främst använt flytande växtnäring godkänt för ekologisk odling. Skador som yttrat sig gäller främst tomatplantor men gäller troligen även andra grödor. Utredningar har gjorts av KRAV samt Fritidsodlarnas riksorganisation (FOR) där små halter av bekämpningsmedelsrester (klopyralid) har upptäckts i vissa flytande växtnäringar på marknaden. Gemensamt för de flesta av dessa produkter är att de innehåller vinass. Halterna har varit i så ringa grad att de varit godkända för livsmedelskonsumtion men har ändå varit godkända av KRAV.

Så här ser det ut i Fagerhult Gardens produkter
INGA KRAV-godkända jordar eller fasta gödselmedel innehåller Vinass
• Tyvärr så existerar emballage där text anger inblandning av Vinass. Den texten är fel. Vinass ingår inte i våra jord- eller fasta gödselprodukter. Text förändras efterhand som gammalt emballage tar slut.
• Den Vinass som tidigare använts i produkter för ekologisk odling är numera bytt mot Kaliumsulfat i recepten. Den kaliumsulfat som används är godkänd av KRAV.

Inga av våra produkter har pekats ut i någon utredning eller kontaktats av KRAV på grund av ovanstående.

Läs våra kataloger direkt på nätet!

Välkommen till Fagerhults Gardens webshop!

För att underlätta orderläggning för våra återförsäljare under högsäsongen har vi arbetat fram en webbsida. Där kan ni när som helst gå in och lägga en order. 
Gå till webbshopen!

Eget tryck på säckar

Med vår printer kan vi i paketeringslinjen utföra tryck med namn och logga på två olika säckar.
Dels Eget recept, 50 liter och Plantjord, 50 liter. Trycket kan endast utföras på en plats.
Max bredd på trycket är 40 cm samt höjd 14 cm. Logotypens utforming avgör storleken.

Produkter för dig med hästar

Fagerhultsgarden har som idé och mål att hitta produkter som underlättar i stallet. Här hittar du bra basprodukter till konkurrenskraftiga priser.
Läs mer

Värm upp med våra produker

Hos oss på Fagerhultsgarden har finner du olika uppvärmningsprodukter. Välj den produkt som passar bäst för din uppvärmning.
Läs mer