Miljöarbete

Miljöarbetet - en viktig del av hållbar tillväxt

är en viktig del av hållbar tillväxt och ska gå som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos medarbetarna, samt påverkar, ställer krav på och samarbetar med andra företag, leverantörer och organisationer.Vi strävar löpande efter att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Målet är att ständigt förbättra rutiner för att minska miljöpåverkan i den mån som är möjligt.
 
Vi optimerar våra transporter
Vi minskar utsläpp genom att optimera transporter och maximerar fyllnadsgraden genom samlastningar. Alla medarbetare inom vår verksamhet gör en ”Eco driving” utbildning för att lära sig köra och framföra sitt arbetsredskap på rätt sätt.
 
Miljötänk på Fagerhults Garden
Vi sorterar avfall och återvinner plast, köper miljömärkta produkter som tex. papper, tvål, rengöringsmedel m.m,
 
Återanvändning och digital hantering
Vi återanvänder tompallar genom lagning samt samarbetar med pallpooler för att minimera transporter.Vi strävar efter att minska pappersanvändandet för att sprida information, följesedlar och fakturor till medarbetare, kunder och leverantörer genom dem olika digitala resurserna.
 
Miljövänliga produkter så långt det är möjligt
Vi arbetar löpande på att utöka ekologiska och KRAV-godkända produkter i sortimentet.Vi strävar efter att tillverka produkterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt i verksamheten. Bland annat genom att göra aktivt val för ursprungsmärkt eller märkt med ”bra miljöval” från vattenkraft som är förnybar el och minskar på så sätt utsläppen av koldioxid.
 
Miljöanpassade plastsäckar
Vi köper in våra plastsäckar från en utvald leverantör med lång erfarenhet inom området, som jobbar omsorgsfullt med att hålla den högsta kvalitén för att få fram så tunna, starka och miljöanpassade säckar som möjligt.Med tanke på vår mångåriga erfarenhet i branschen sedan slutet av 60-talet kan vi förädla jord, kompost och torv på ett ansvarsfullt och miljöanpassat vis och till högsta kvalitet. 
 
Vår kvalitetsstämpel garanterar högsta kvalitet
Vi arbetar ständigt med att bidra till en förbättrad miljö.Vår kvalitetsstämpel säkerhetsställer att råvaror, blandningar och efterföljande kontroller utförs regelbundet för att garantera högsta kvalitet och resultat hos våra slutanvändare.

Wood fiber

Fagerhults Garden har som första företag på den svenska marknaden en maskin för att tillverka woodfiber. 
Woodfibern som kommer tillverkas består av 100% rena produkter av bla. flis, bark eller sly från olika träslag eller restprodukter.Woodfibern kommer succesivt att ersätta ca 20-30% av harvtorven i flertalet av våra produkter.
Maskinen är inköpt och kommer driftsättas i december men innan dess återstår ett stort produktutvecklingsarbete.
Vi vill betona att denna woodfiber ej kommer från papperstillverkning utan är en ren produkt som i Europa i professionell odling används till odlare för att skapa en luftig och god struktur på substrat.
Denna satsning ligger i tiden för ett framtida miljöarbete inom företaget för ökad hållbarhet.
Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket genom klimat- klivet och Europeiska unionen-NextGenerationEU

Klimatsmarta produkter

Här under ser du vilka av våra produkter som är klimatsmarta produkter.

Barkmull

Torvreducering: 100%

Täckbark

Torvreducering: 100%

Kogödsel

Torvreducering: 50%

Plantjord

Torvreducering: 20%

Plantjord

Torvreducering: 20%

Plantesæk

Torvreducering: 20%

Kogödsel

Torvreducering: 50%

Plantjord

Torvreducering: 20%

Gödslad torvmull

Torvreducering: 20%

Busk- & trädjord

Torvreducering: 40%

Medelhavsord

Torvreducering: 20%

KRAV Urnjord

Torvreducering: 25%

Urnjord orange

Torvreducering: 20%

Urnjord blå

Torvreducering: 20%

Rabattjord

Torvreducering: 40%

Rhododendronjord

Torvreducering: 20%

Trädgårdsjord

Torvreducering: 100%

Plantjord

Torvreducering: 30%

Pelargonjord

Torvreducering: 20%

Grönsaks- & tomatjord

Torvreducering: 25%

Rosjord

Torvreducering: 40%

Gångbark

Torvreducering: 100%

Kogödsel / Plantestarter

Torvreducering: 80%

Kogödsel

Torvreducering: 80%