Storförpackning & lösvolym

Yrkessammansättning i storsäck, Big Bale eller bulk

Vi på Fagerhults Garden har under många år lärt oss vad ordet kvalitet ställer för krav på oss som producenter. Vår kunskap är stor inom allt från upptagning, förädling och paketering samt inom rådgivning vid användning av olika substrat. Vi försöker hela tiden utveckla oss själva samt våra produkter för att nå ännu bättre resultat ute bland våra kunder och brukare. På Fagerhults Garden finns det inga begränsningar vad gäller specialsammansättningar och önskemål. Ingenting är omöjligt!

Volym

1,5 m3 samt 2 m3. Alla sammansättningar kan fås i storsäck.
INNEHÅLL: 1,5 m3 och 2 m3

Påfylld volym

Kan fås med 100% blocktorv i olika fraktioner eller med blocktorv och harvtorv, gödslad eller naturell. Tillsatser som lera, perlite, vätmedel och långtidsverkande gödsel m.m. finns som tillval.
INNEHÅLL: 6,3 m3

Bulk

Bulk enligt önskemål.