Tips & råd

Konsten att välja jord

En riktigt bra jord är grunden för all plantering och växtnäring i trädgården. Hur väljer man då den bästa jorden för odlingen?
Skillnaden på om växter och träd mår bra eller inte beror oftast på vilken jord de står i. Att satsa på en jord med hög kvalitet är därför en viktig faktor vid plantering och odling. Hos oss på Fagerhults Garden har vi många olika sorters jord att välja mellan. Det som skiljer dem åt är främst struktur, pH-värde och näringsinnehåll som anpassas efter olika växters behov. Vilken jord som är bäst för dig beror därför på just din växt eller odling och vart ska den ska gro och växa.

Torvmull är basen
Jorden som vi säljer baseras på torvmull och de flesta jordar består av blandningar av olika torvtyper tillsammans med tillsatser som bidrar med olika egenskaper.

Trädgårdsjord

För varje nya plantering eller säsong bör du tillföra ny jord och näring för att förbättra den som redan finns. Vår plantjord är en basjord för trädgården som dessutom passar perfekt som jordförbättring och för plantering av träd, buskar och rabattväxter utomhus.

Ta mig dit

Yrkesjord

Denna jordblandning är komponerad av yrkesmän med lång erfarenhet av vad växterna behöver. Råvarorna är av högsta kvalitet, vilket ger optimala förutsättningar för god tillväxt och riklig blomning. Den är sammansatt av två slags torv, barkmull och lecakulor och är gödslad med långtidsverkande näring med både makro– och mikronäringsämnen. Ett fullgödselmedel, som avger näring i jämn takt och när växterna behöver den.

Ta mig dit

Gödsel

Man blir vad man äter, vilket även gäller för svenska trädgårdar med gödsel och kalk. Med utebliven näring och dåliga förutsättningar är det svårt att växa och frodas. För att hjälpa din trädgård, odling, växter eller blommor på traven finns det en lösning på näringsbrist. Gödsel och kalk är ett livsviktigt moment för en trädgårdsodlare och tillför din trädgård nödvändiga näringstillskott och gödning, ofta kallat NPK gödsel eller blåkorn.

Ta mig dit