Trädgårdsjord

Välj rätt produkter redan från början

Inför varje ny säsong eller när du planterar bör du tillföra ny jord och näring för att förbättra förutsättningarna. Fagerhults Gardens jordar är bra basjordar för trädgårdens alla delar och passar även som jordförbättring och för plantering av träd, buskar och rabattväxter utomhus.

40 liters säckar

Plantjord

Planteringsjorden är grundgödslad med NPK + mikro. Planteringsjorden kan användas som jord- förbättring i t.ex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med kogödsel.
Art. nr 10401
INNEHÅLL: 40 LITER

Dressjord

Används i första hand till toppdressing av gräsmattor. För större ojämnheter i gräsmattan rekommenderar vi rabattjorden. Strukturen är fin samt innehåller en stor andel sand. Kalkinnehållet är dubbelt så mycket som de flesta andra jordar samt är grundgödslad med pelleterad hönsgödsel som ger mer långtids- verkande effekt.
Art. nr 10402
INNEHÅLL: 40 LITER

Kogödsel 40%

Har många användningsområden bland annat till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehålletmikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd. För mer koncentrerad kogödsel använd Kogödsel 80%.
Art. nr 10403
INNEHÅLL: 40 LITER

Täckbark

Täckbarken är utmärkt som ogrästäckning, åtgång cirka 1 säck per m2. Skyddar mot uttorkning av rabatter och lämplig som skydd mot vinterkyla. Siktad 20-45 mm.
Art. nr 10404
INNEHÅLL: 40 LITER

Barkmull

Barkmull används bland annat till; jordförbättring för att skapa struktur, vid plantering tillsammans med kogödsel, som täckning på rabatter för att motverka ogräs eller som vinterskydda runt växter. Siktad 0-20 mm.
Art. nr 10405
INNEHÅLL: 40 LITER

Planteringsäck

Plantera direkt i säck (se hål på framsida) t.ex. tomat, gurka, melon m.m. Fyll upp i pallkragar och sedan plantera/så   direkt.
Art. nr 10410
INNEHÅLL: 40 LITER

50 liters säckar

Dressjord

Används i första hand till toppdressing av gräsmattor. För lagning i gräsmattan rekommenderar vi rabattjorden. Strukturen är fin samt innehåller en stor andel sand. Kalkinnehållet är dubbelt så mycket som de flesta andra jordar samt är grund- gödslad med pelleterad hönsgödsel som ger mer långtidsverkande effekt.
Art. nr 10502
INNEHÅLL: 50 LITER

Täckbark

Täckbarken är utmärkt som ogrästäckning, åtgång ca. 1 säck per m2. Skyddar mot uttorkning av rabatter och lämplig som skydd mot vinterkyla. Siktad 20-45 mm.
Art. nr 10701
INNEHÅLL: 50 LITER

Barkmull

Barkmull används bland annat till; jordförbättring för att skapa struktur, vidplantering tillsammans med kogödsel, som täckning på rabatter för att motverka ogräs eller som vinterskydda runt växter. Siktad 0-20 mm.
Art. nr 10702
INNEHÅLL: 50 LITER

Kogödsel 40%

Har många användningsområden, bl.a. till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsakslandet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd. För mer koncentrerad kogödsel använd Kogödsel 80%.
Art. nr 10601
INNEHÅLL: 50 LITER

Plantjord

Grundgödslad med NPK + mikro. Innehåller både en bra luftig harvtorv och sand. Planteringsjorden kan användas som jordförbättring i tex. grönsakslandet, mullfattiga jordar samt vid plantering av buskar, träd och perenner i rabatt, tillsammans med t.ex. Kogödsel eller Hönsgödsel.
Art. nr 10500
INNEHÅLL: 50 LITER

Ekologisk plantjord - KRAV-certifierad

Kan med fördel användas till plantering av perenner och buskar tillsammans med befintlig matjord. Kan även användas som jordförbättring i t.ex., grönsakslandet, mullfattiga jordar. Plantjorden är tillåten att använda i ekologisk produktion. Har bra struktur med tillsatt sand samt naturgödsel i form av Biofer 6-3-12 och benmjöl.
Art. nr 10501-1
INNEHÅLL: 50 LITER