Gödsel

Låt trädgården få extra energi

Vi har ett brett sortiment av gödsel för trädgården alla växter och gräsmattan. Om man gödslar blir resultat alltid bättre.

Trädgårdsgödsel

Trädgårdsgödsel kan användas till hela trädgården. Vid plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl.
Art. nr 14102 Halvpall
INNEHÅLL: 10 kg

Gräsgödsel

Gräsgödsel innehåller NPK 21-4-7 och är utmärkt att sprida på gräsmattan. Genom sitt höga näringstal ökar gräsmattans konkurrensförmåga gentemot mossan.
Art. nr 14101 Halvpall
INNEHÅLL: 10 kg

Höstgödsel 11-21

Genom att gödsla med fosfor (P) och kalium (K) så stabiliseras vätskebalansen i växten under vintern och gör den mer motståndskraftigare mot frostskador samt förbättrar växtens möjlighet till ny blom- och fruktsättning. Ökar även växtens motståndskraft mot sjukdomar.
Art. nr 14103 Halvpall
INNEHÅLL: 10 kg

Hönsgödsel

Hönsgödseln är hygieniserad, torkad och pelleterad och kommer från 100% frigående höns uppfödda inomhus i Sverige. Gödseln är behandlad enligt jordbruksverkets kriterier och kan användas för ekologisk odling. Hönsgödsel är ett allsidigt gödselmedel då den innehåller alla nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Med sin långstidsverkande effekt är den även ett utmärkt grund- gödselmedel till gräsmattor.
Art. nr 13152 (40 lit)
Art. nr 13151 (15 lit) halvpall
INNEHÅLL: 15 och 40 liter

Hönsgödsel

Hönsgödseln är hygieniserad, torkad och pelleterad och kommer från 100% frigående höns uppfödda inomhus i Sverige. Gödseln är behandlad enligt jordbruksverkets kriterier och kan användas för ekologisk odling. Hönsgödsel är ett allsidigt gödselmedel då den innehåller alla nödvändiga näringsämnen i goda proportioner. Med sin långstidsverkande effekt är den även ett utmärkt grund- gödselmedel till gräsmattor.
Art. nr 13153 (10 lit) halvpall
INNEHÅLL: 10 liter

Kogödsel

Har många användningsområden bl.a. till plantering av buskar, träd, häckar och perenner, till grönsaks- landet som jordförbättring samt långsiktig gödning och bibehållet mikroliv, som gödning till buskar och häckar och träd.
Art. nr 13160
INNEHÅLL: 50 liter

Allgödsel - KRAV-certifierad​

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.
Art. nr 13150-1 halvpall
INNEHÅLL: 15 liter

Allgödsel - KRAV-certifierad​

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.
Art. nr 13109 halvpall
INNEHÅLL: 10 liter

Långtidsverkande 15-7-15 (+2) + TE

För bästa effekt bör produkten blandas in väl i jorden i samband med plantering. Man kan även strö ut den ovanpå jorden, men får då lite sämre effekt efter- som jorden torkar upp snabbare på ytan. I befintliga planteringar kan man genom att göra små hål i jorden tillföra näring i små doser, se dosering nedan. Är praktiskt att använda vid plantering av urnor och kärl, men kan med fördel användas även i andra sammanhang. Långtidsverkande gödning finns i 4 månaders, 6 månaders och 8 månaders.
Art. nr 14111 Säck
INNEHÅLL: 25 kg

Allgödsel - KRAV-certifierad

Allgödsel kan användas till hela trädgården och hela växtsäsongen. Lämplig till plantering av buskar, träd och perenner men även till gräsmatta och planteringskärl. OBS! Utmärkt till dina grönsaker.
Art. nr 13120 Kartong
INNEHÅLL: 1,2 liter

Långtidsverkande

För bästa effekt bör produkten blandas in väl i jorden i samband med plantering. Man kan även strö ut den ovanpå jorden, men får då lite sämre effekt efter- som jorden torkar upp snabbare på ytan. I befintliga planteringar kan man genom att göra små hål i jorden tillföra näring i små doser, se dosering nedan. Är praktiskt att använda vid plantering av urnor och kärl, men kan med fördel användas även i andra sammanhang. Långtidsverkande gödning finns i 4 månaders, 6 månaders och 8 månaders.
Art. nr 14110 Kartong
INNEHÅLL: 500 gram

Blodmjöl - KRAV-certifierad

Tillförs t.ex. till grönsakslandet som grundgiva, 1dl/kvm, och därefter som små givor under odlingssäsongen med en dosering på 0,25-0,5 dl/kvm. Tidigt på säsongen kan blodmjöl även ges till bärbuskar, perenner, buskar och träd i mindre givor för att ge en tillväxtkick. Dosering/kvm är 0,5-1 dl. Blodmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Kan även blandas ut i vatten och vattnas ut, vilket kan ge bättre spridning. Samma dosering gäller då/kvm. Förpackningen räcker till ca 10-25 kvm.
Art. nr 13122 Kartong
INNEHÅLL: 1,2 liter

Benmjöl - KRAV-certifierad

Benmjöl tillförs exempelvis till grönsakslandet, bärbuskar, perenner, buskar och träd. Dosering/kvadratmeter är 0,5-1 dl. Vid sådd bör det grundgödslas med låg dos; 0,25 dl/kvm. Vid övergödsling av grönsakslandet är 0,5 dl/kvm lämpligt. Till bärbuskar, perenner och buskar är 0,5-1 dl/kvm att rekommendera. Träd bör få den högre dosen, 1 dl/kvm. Tänk på att benmjölet kommer bäst till nytta när det blandas i jorden eller myllas ner. Förpackningen räcker till ca 10-25 kvm beroende på användningsområde.
Art. nr 13121 Kartong
INNEHÅLL: 1,2 liter

Rosgödsel - KRAV-certifierad

Behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhults Rosjord, vilken är ordentligt uppgödslad. Tillför rosgödsel 3-5 veckor senare första gången. Dosera 1 dl gödsel/planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rosjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i början-mitten av april, i maj-juni samt ev. halv dos i början av augusti för avmognad i tid.  Förpackningen räcker till ca 20-25 kvadratmeter. Vid gödsling av perennaplanteringar gäller doseringen/kvm.
Art. nr 13124 Kartong
INNEHÅLL: 1,2 liter

Rhododendron- & blåbärsgödsel - KRAV-certifierad

Rhododendrongödsel behöver ej tillföras vid nyplantering om plantering sker i Fagerhult Gardens Rhodojord, vilken är ordentligt uppgödslad.
3-5 veckor senare är det lämpligt att tillföra rhododendrongödsel första gången. Dosera 1 dl gödsel /planta, vilket luckras ner i marken. Vid nyplantering i ej uppgödslad Rhododendronjord bör gödsling enligt ovan ske i samband med plantering. Normal gödsling på etablerade planteringar är 0,5 dl/planta 2-3 ggr/säsong; på våren i april samt efter blomning och/eller vid behov. Gödsla inte med Rhododendron- och blåbärsgödsel efter augusti. Räcker till ca 20-25 m2.
Art. nr 13113 Kartong
INNEHÅLL: 1,2 liter

Fler gödselprodukter

Multicote 6 mån. Art. nr. 14116 25 kg
Multicote 8 mån. Art. nr.14117 25 kg
Osmocote Bloom 2-3 mån. Art.nr.14118 25 kg
Osmocote Exact 3-4 mån. Art. nr.14119 25 kg
Osmocote Exact 5-6 mån. Art.nr. 14120 25 kg
Osmocote Exact High K 3-4 mån. Art. nr.14121 25 kg
Osmocote Exact High K 5-6 mån. Art. nr.14122 25 kg
Osmocote Pro 3-4 mån. Art. nr. 14123 25 kg
Osmocote Pro 5-6 mån. Art. nr. 14124 25 kg
Osmocote Pro 8-9 mån. Art. nr. 14125 25 kg
Osmocote Protect 8-9 mån. Art. nr. 14126 25 kg
Multicote High End 8-9 mån. Art. nr. 14127 25 kg